اخبار

1392/04/10

دکتر سیدمهدی فخرایی، دبیر کنگره پیشگامان پیشرفت اعلام کرد چهارمين كنگره پيشگامان پيشرفت آذرماه امسال در تهران برگزار مي‌شود. دانشجویان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان، راهبران انجمن‌های علمی و تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویان، تمامی دانشجویان و جوانان اهل قلم و بیان و صاحبان دیدگاه‌‌های راهبردی در ایده‌...

1392/04/10

صادق واعظ‌ زاده، رئيس مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: نخبگان و استعدادهای برتر بايد برای تدوین الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت برنامه‌ريزی داشته و قدم‌های خوبی را بردارند.

1392/04/10

با هدف ارتقای نقش آفرینی موثر جوانان و دانشجویان سراسر کشور در الگوی پیشرفت؛ سومین کنگره پیشگامان پیشرفت برگزار شد.

صفحه‌ها